VPA Australian Piobaireachd Medals

Australian Gold Medal Winners

2019 – Jonathan Quay
2020 – N/A COVID-19
2021 – N/A COVID-19
2022 – Jamie Hawke
2023 – Craig Sked

Australian Silver Medal Winners

2019 – James Wansink
2020 – N/A COVID-19
2021 – N/A COVID-19
2022 – Matt Gervasoni
2023 – William Mullighan

Australian Bronze Medal Winners

2020 – N/A COVID-19
2021 – N/A COVID-19
2022 – Liam Nicolson
2023 – Jessie Sun